• Zamawiać darmowe ciuchy z magazynu, można tylko i wyłącznie, jeżeli :

    - Ciuchy uległy zniszczeniu

    W każdym innym przypadku, firma HML potrąca z wypłaty wg taryfikatora w regulaminie ( patrz pkt. 20 tab.1 )

  • Clear
  • Should be Empty: