kucharz

Proszę zaznaczyć wszystkie posiadane uprawniania prawa jazdy.
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 10.
Proszę załączyć CV w formacie PDF Jeśli masz dołącz certyfikat lub inny dokument potwierdzający zdobyte kwalifikacje i umiejętności