• PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAZDY AUTEM, NALEŻY PODPISAĆ PONIŻSZE OŚWIADCZENIE :

  • VOORDAT U MET EEN AUTO RIJDT, MOET DE VOLGENDE VERKLARING WORDEN ONDERTEKEND: :

  • Should be Empty: