praca-kierowca

Proszę zaznaczyć wszystkie posiadane uprawniania prawa jazdy.
HDS - Hydrauliczny Dźwig Samochodowy. W prostych słowach oznacza to samochód ciężarowy, na którym osadzony jest dźwig lub żuraw.
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 5.